Privacy statement

Tuin en Sfeermakers respecteert de privacy van alle bezoekers van zijn website. Tuin en Sfeermakers garandeert dat de door u verstrekte persoons- of bedrijfsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Tuin en Sfeermakers, vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Tuin en Sfeermakers. Tuin en Sfeermakers zal deze gegevens gebruiken om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Tuin en Sfeermakers. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt buiten de EU.

Mogelijk verzamelt Tuin en Sfeermakers gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van onze website. In dat kader kan Tuin en Sfeermakers bijvoorbeeld gebruik maken van Google Analytics om te helpen analyseren hoe bezoeker de website gebruiken. Programma’s als Google Analytics maken gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om logboekgegevens en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. De gegevens ten aanzien van het gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) worden, in geval van Google Analytics, verzonden naar Google. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het websitegebruik van bezoekers te evalueren en statistische verslagen op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Tuin en Sfeermakers zal de informatie afkomstig van Google nooit gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van de bezoekers te verzamelen. Noch Tuin en Sfeermakers, noch Google zal een IP-adres in verband brengen met de identiteit van de computergebruiker. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat u de functionaliteiten van onze website niet optimaal kunt benutten.

Tuin en Sfeermakers bewaart uw gegevens voor de verwerkelijking van doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Uw gegevens worden slechts bewaard voor zolang dit noodzakelijk is.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy, dan kunt contact opnemen met Tuin en Sfeermakers. Tuin en Sfeermakers helpt u graag indien u vragen heeft over de door u verstrekte gegevens of indien u uw gegevens wilt wijzigen.

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij veranderingen in de bedrijfsvoering van Tuin en Sfeermakers. Het is daarom raadzaam om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Tuin en Sfeermakers
Kapperskolkweg 99
7007 DT Doetinchem